nofooz

آخرین اخبار در مورد کشته شدن

کشته‌های دروغین در پروژه کشته‌سازی ضدانقلاب + تصاویر

در گزارش زیر پروژه‌های کشته‌سازی در هفته‌های گذشته را مرور می‌کنیم. کشته سازی یکی از ترفند‌های رسانه‌ای دشمن در نا آرامی‌های اجتماعی است که در حوادث و فتنه‌های گذشته هم از سوی دشمنان به کار گرفته شده، اما این موضوع در حوادث اخیر به شکل حیرت آوری افزایش یافته است. در همین راستا هنوز آتش یک دروغ بزرگ کم نشده، اتاق فکر دشمنان یک دروغ دیگر رو می‌کند تا مبادا اوضاع آرام شود. کشته سازینا آرامی‌های اجتما ...