nofooz

آخرین اخبار در مورد اتباع

تشکیل ۸ هزار پرونده برای افراد فاقد شناسنامه

عباسی گفت: تاکنون ۸ هزار پرونده برای افرادی که فاقد شناسنامه ایرانی تشکیل شده که مدارک خود را به ثبت احوال تحویل داده اند. شناسنامه به عنوان اصلی ترین سند هویتی افراد شناخته می شود که هر از چندگاهی در گوشه کنار کشور شنیده می شود افرادی که به هر دلیلی فاقد شناسنامه هستند برای دریافت شناسنامه با مشکلات متعددی رو به رو شده اند که این مشکلات برای اتباع که در کشور حضور دارند بیشتر است. محمدباقرعباسی، م ...