عناوین مهم
خانه » مبانی » ائمه اطهار(ع)

ائمه اطهار(ع)

00000

راه‌های نفوذ دشمن از منظر امام علی (ع)/ از “تخریب وجهه رهبری” تا “مذاکره بدون رضایت امام”

بایستی منافذ را به خوبی شناخت و برایشان چاره‌ای اندیشید؛ شرایط امروز کشور ما بی‌شباهت به دوران امیرالمؤمنین نیست؛ باید از امام پرسید راه‌های نفوذ کدامند؟ همان‌گونه که راه بستن «منفذها» را باید از ایشان پرسید.