عناوین مهم
خانه » اخبار » پرونده » نفوذی های دربار پهلوی

نفوذی های دربار پهلوی

اظهاری

نفوذی های دربار پهلوی-8:

نخست وزیر بهائی شاه مخلوع،که یک آمریکایی تمام عیار بود/چرا برژینسکی از انتخاب ارتشبد ازهاری به عنوان رئیس دولت پهلوی خوشحال شد؟

ارتشبد ازهاري يکي از عناصر شاخص و با نفوذ بهائي بود که در کابينه خود از برخي عناصر بهائي استفاده کرد.

576269_416

نفوذی های دربار پهلوی-7:

نفوذ ماموران سیا در دربار شاه مخلوع/عناصر نفوذی مرتبط با سفارت آمریکا جهت ایجاد انحراف در مسیر انقلاب چه کسانی بودند؟

ماموران سیا به عناوین مختلف در دربار شاه مخلوع حضور می یافتند تا اهداف دولت متبوع خود را با استفاده از وزرا و نزدیکان رژیم طاغوت که نوکری آمریکا را افتخاری برای خود می دانستند، دنبال نمایند.

بختیار

نفوذی های دربار پهلوی-5:

شاپور بختیار؛آخرین ترکش رژیم پهلوی برای فرونشاندن انقلاب مردم ایران/بختیار چه نقشی در طراحی کودتای نوژه بعد از انقلاب داشت؟

بختیار با سقوط کابینه کوتاه مدت ازهاری در دی 1357 به عنوان آخرین نخست وزیر ، مأمور تشکیل کابینه شد. او آخرین تیر ترکش برای فرونشاندن انقلاب مردم ایران بود.

ایادی

نفوذی های دربار پهلوی-3:

نفوذ گسترده مامور ویژه رژیم صهیونیستی در کاخ شاه مخلوع/عبدالکریم ایادی؛مردی با 80 شغل و معروف به راسپوتین ایران!

ایادی یکی از اصلی‌ترین چهره‌های رژیم پهلوی بود که نقش بسیار مهمی را در گسترش نفوذ و روابط رژیم پهلوی با رژیم صهیونیستی داشت.

هویدا

نفوذی های دربار پهلوی-2:

امیر عباس هویدا؛ از ایفای نقش در جدایی بحرین از ایران تا بی پروایی در روابط جنسی و همنجس بازی

هویدا تا توانست وزیر و معاون وزیر بهایی با توصیهی آمریکایی‏ها وارد دولت نمود. هویدا مهره‏ مطلوب آمریکا برای نخست وزیری دربار پهلوی بود.