nofooz
05 مرداد 1401 - 10:03

روایتی از قهرمانان سیل استهبان/ جوانانی که جان مردم را نجات دادند

شیراز- عده ای جوان در جریان سیل استهبان با هشدار و اعلام خطر، جان خانواده هایی که در بستر رودخانه بودند را نجات دادند.

دریافت

64 MB

دریافت

64 MB

دریافت

64 MB64 MBبه گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه مردم بی خبر از همه جا، در بستر رودخانه رودبال در حال تفریح بودند، عده‌ای جوان که متوجه جاری شدن سیل در رودخانه شده بودند، خودشان را به خانواده‌ها رساندند و آنها را مطلع کردند.

خبرنگار مهرحالیکهرودبال

منبع: مهر
شناسه خبر: 474276