nofooz
17 شهریور 1401 - 07:42

وزیر جهاد کشاورزی وارد گرمسار شد

سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی برای بازدید از سیلوی یک صد هزار تنی شرق کشور وارد گرمسار شد

بازدید از سیلوی یکصد هزار تنی شرق کشور ، نشست با تعدادی از کشاورزان گرمسار و بازدید از واحد فوق پیشرفته مرغ تخمگذار در آرادان برنامه های سفر وزیر جهاد کشاورزی در این سفر یک روزه است

استاندار سمنان ، فرماندار گرمسار، نماینده مردم شهرستانهای گرمسار و آرادان و مسئولان سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در این برنامه ها وزیر جهاد کشاورزی را همراهی میکنند

باشگاه خبرنگاران جوانسمنانسمنان

شناسه خبر: 722088