nofooz
02 شهریور 1401 - 10:35

بیش از ۵ هزار تن کود شیمیایی در استان تهران توزیع شد

شهرری_ایرنا_سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران، از توزیع بیش از ۵ هزار تن انواع کودهای شیمیایی در بین کشاورزان استان تهران در مرداد ماه سال جاری خبر داد. علی محمدحسینی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا گفت: با وجود تمام محدودیت ها در حوزه تامین نهاده های کشاورزی ، جهت ایجاد امنیت خاطر کشاورزان و تولید کنندگان محصولات کشاورزی، بیش از پنج هزار تن انواع کودهای شیمیایی در سطح شهرستان ها توزیع شده که از این میزان حدود یکهزار و ۲۰۰ تن در هفته آخر مرداد ماه متناسب با زمان برداشت محصولات کشاورزی بوده است. وی افزود: حمایت از تولید محصولات استراتژیک و راهبردی گامی اساسی در رسیدن به امنیت غذایی پایدار است و توزیع به موقع کودهای شیمیایی در زمان نیاز کشاورزان وبهره برداران در زمان تغذیه گیاهان از اهمیت خاصی برخوردار است. به گفته حسینی ، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی سعی نموده بستر این توزیع را از طریق کارگزاری های در سطح شهرستان ها با نظارت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراهم نماید. سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران،خاطرنشان کرد: افزایش درآمد کشاورزان ناشی از افزایش تولید در واحد سطح شاخص توسعه کشاورزی و توسعه روستایی است که تامین به موقع کود کشاورزان و استفاده بهره برداران از این کودها بر اساس آزمون خاک بستر اشتغال و پایداری در روستا را فراهم می کند. حسینی همچنین گفت که یکهزار و ۹۳۲ تن انواع کودهای شیمیایی در ۴ ماهه نخست سال جاری نیز بین کشاورزان استان تهران توزیع شد. سیاستگذاری برای توزیع بیش از ۵۸ هزار تن کود شیمیایی در استان تهران سیاستگذاری برای توزیع بیش از ۵۸ هزار تن کود شیمیایی در استان تهرانسرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران همچنین از توزیع بیش از ۵۸ هزار تن انواع کودهای ، فسفاته و پتاس در سطح شهرستان های استان تهران در سال جار خبر داد و گفت: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان به عنوان یکی از تشکیلات گسترده و فعال سازمام جهاد کشاورزی استان تهران مسئولیت تامین، توزیع انواع کودهای شیمیایی را بر عهده دارد. مدیر شرکت خدمات حمایتی استان تهران یادآور شد : کودهای شیمیایی استان بر اساس سهمیه ابلاغی سازمان جهاد کشاورزی به مدیریت شهرستان های تابعه در اختیار کارگزاران جهت توزیع بین کشاورزان بر اساس صدور حواله الکترونیکی قرار می گیرد.
منبع: ایرنا
شناسه خبر: 647900