nofooz
11 آبان 1401 - 09:26

اکثر دانشجویان دستگیر شده در حوادث اخیر آزاد شدند

رشت- معاون فرهنگی وزیر علوم با اشاره به آزاد شدن جمع کثیری از دانشجویان بازداشتی حوادث اخیر گفت: رویکرد دولت این است مسائل دانشگاه توسط خود دانشگاه حل شود. عبدالحسین کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت دانشجویان بازداشت شده در ناآرامی‌های اخیر اظهار کرد: تمام سعی ما این بوده که دانشجویان دستگیر شده آزاد شوند لذا از تمام ظرفیت‌ها و اختیارات وزارتخانه برای این امر استفاده کردیم و جمع کثیری از دانشجویان بازداشت شده نیز آزاد شده‌اند. خبرنگار مهرمعاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم با بیان اینکه حرکت‌های ساختارشکنانه و قانون شکنانه و فحاشی عده‌ای در خارج از محیط دانشگاه باعث شد که دست ما در حمایت از آنها بسته باشد، افزود: از سوی نهادهای خارج از مجموعه دانشگاه، به دلیل عدم برخورد با ساختارشکنان مورد عتاب قرار گرفته‌ایم. ساختارشکنانهشکنانهوی با اشاره به اینکه رویکرد دولت این است مسائل دانشگاه توسط خود دانشگاه حل شود، بیان کرد: رویکرد وزارت علوم نیز این است که از تمام ظرفیت‌های نخبگانی و دانشگاهی و قانونی در دانشگاه‌ها برای رونق بخشیدن به فعالیت‌های مدنی استفاده کنیم. کلانتری ادامه داد: سیاست دولت و وزارت علوم این است که صف اعتراضات از اغتشاشات جدا شود و به سوی مسیر مطالبه گری قانونی هدایت و با هنجارشکنان برخورد قانونی شود. گریوی با اشاره به ارسال پیش نویس آئین نامه مطالبه گری دانشجویی به شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: این پیش نویس به اعتراضات دانشجویان رسمیت می بخشد و اگر تصویب شود امکان اعتراض در چارچوب قانون را فراهم می‌شود. نویسگرینویسمیبخشدمعاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم تصریح کرد: با حرکت‌های هنجارشکنانه نامناسب با فضای دانشگاه برخورد می‌شود. هنجارشکنانهکلانتری با بیان اینکه کرسی‌های آزاداندیشی در دوران کرونا تعطیل بود اما رونق بخشی به این ظرفیت امروزه یک ضرورت است، افزود: البته قبل از کرونا نیز برگزاری کرسی آزاد اندیشی در دانشگاه کم رنگ بود و جدی گرفته نمی‌شد اما حوادث اخیر نشان داد که باید توجه بیشتری به این کرسی‌ها شود. کروناکرونا
منبع: مهر
شناسه خبر: 824482