nofooz
08 مرداد 1401 - 05:37

هند به کمک‌های بشردوستانه به افغانستان ادامه می‌دهد

وزیر خارجه هند بر حمایت بشردوستانه از افغانستان در قالب گندم، دارو، واکسین و پوشاک تأکيد کرده است.

سوبرامانیام جایشانکار، وزیر خارجه هند در نشست شورای وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای (SCO) در تاشکند، گفته است که به کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان ادامه می‌دهیم.

سوبرامانیام جایشانکار، وزیر خارجه هند در نشست شورای وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای (SCO) در تاشکند، گفته است که به کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان ادامه می‌دهیم.

سوبرامانیام جایشانکار، وزیر امور خارجه هند همچنان گفت که در نشست شورای وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای در تاشکند، خواستار توجه فوری به مشکلات امنیت غذایی و انرژی در جهان شد.

سوبرامانیام جایشانکار، وزیر امور خارجه هند روز جمعه، در صفحه توئیترش نوشت: "در نشست وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای در تاشکند شرکت کردم، تأکید کردم که جهان به دلیل اختلالات ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا و درگیری در اوکراین با بحران انرژی و غذا مواجه است. این موضوع نیاز به رسیدگی فوری دارد".

به گفته وزیر خارجه هند، در دیدار با همکارانش در پایتخت ازبکستان، "بر موضع هند در قبال افغانستان و بر حمایت بشردوستانه از آن کشور در قالب گندم، دارو، واکسین و پوشاک تأکيد کرده است".

نشست شورای وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای روز جمعه در تاشکند برگزار شد.

سوبرامانیام جایشانکار، وزیر امور خارجه هند همچنان گفت که در نشست شورای وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای در تاشکند، خواستار توجه فوری به مشکلات امنیت غذایی و انرژی در جهان شد.

سوبرامانیام جایشانکار، وزیر امور خارجه هند همچنان گفت که در نشست شورای وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای در تاشکند، خواستار توجه فوری به مشکلات امنیت غذایی و انرژی در جهان شد.

سوبرامانیام جایشانکار، وزیر امور خارجه هند روز جمعه، در صفحه توئیترش نوشت: "در نشست وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای در تاشکند شرکت کردم، تأکید کردم که جهان به دلیل اختلالات ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا و درگیری در اوکراین با بحران انرژی و غذا مواجه است. این موضوع نیاز به رسیدگی فوری دارد".

سوبرامانیام جایشانکار، وزیر امور خارجه هند روز جمعه، در صفحه توئیترش نوشت: "در نشست وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای در تاشکند شرکت کردم، تأکید کردم که جهان به دلیل اختلالات ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا و درگیری در اوکراین با بحران انرژی و غذا مواجه است. این موضوع نیاز به رسیدگی فوری دارد".

به گفته وزیر خارجه هند، در دیدار با همکارانش در پایتخت ازبکستان، "بر موضع هند در قبال افغانستان و بر حمایت بشردوستانه از آن کشور در قالب گندم، دارو، واکسین و پوشاک تأکيد کرده است".

به گفته وزیر خارجه هند، در دیدار با همکارانش در پایتخت ازبکستان، "بر موضع هند در قبال افغانستان و بر حمایت بشردوستانه از آن کشور در قالب گندم، دارو، واکسین و پوشاک تأکيد کرده است".

نشست شورای وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای روز جمعه در تاشکند برگزار شد.

نشست شورای وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای روز جمعه در تاشکند برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوانافغانستانافغانستان

شناسه خبر: 494918