nofooz
13 مرداد 1401 - 13:58

پروازهای شرکت هوایی آریانا از کابل به دهلی دوباره آغاز خواهد شد

شرکت هوایی آریانا اعلام کرد به زودی در هفته یک پرواز از کابل به دهلی نو خواهد داشت.

شرکت هوایی آریانا اعلام کرد که به زودی پروازهایش را از کابل به دهلی جدید دوباره آغاز خواهد کرد و پرواز از کابل به دهلی‌نو روز جمعه انجام خواهد شد.

شرکت هوایی آریانا اعلام کرد که به زودی پروازهایش را از کابل به دهلی جدید دوباره آغاز خواهد کرد و پرواز از کابل به دهلی‌نو روز جمعه انجام خواهد شد.

شرکت هوایی آریانااعلام کرد که به زودی پروازهایش را از کابل به دهلی جدید دوباره آغاز خواهد کرد و پرواز از کابل به دهلی‌نو روز جمعه انجام خواهد شد.به گفته این شرکت، در مرحله اول شرکت هوایی آریانا در هفته یک پرواز از کابل به دهلی جدید خواهد داشت.این شرکت در اعلامیه‌ای کوتاه در صفحه فیسبوک خود نوشته است: "شرکت هوایی آریانا افغان مفتخر است که به سلسله خدمات همیشگی خود پس از یک مدت طولانی پروازهایش را به شهر دهلی هند از سر می‌گیرد".

هند هنوز در مورد از سرگیری پروازهای شرکت هوایی آریانا به دهلی چیزی نگفته است.

در ماه اگست سال گذشته میلادی، پروازهای شرکت هوایی آریانا به برخی از کشورها از جمله هند متوقف شد.

شرکت هوایی آریانا پس از این، پروازهای خود را به ایران، روسیه، امارات متحدۀ عرب، پاکستان، قطر و ترکیه آغاز کرده است.

به گفته این شرکت، در مرحله اول شرکت هوایی آریانا در هفته یک پرواز از کابل به دهلی جدید خواهد داشت.این شرکت در اعلامیه‌ای کوتاه در صفحه فیسبوک خود نوشته است: "شرکت هوایی آریانا افغان مفتخر است که به سلسله خدمات همیشگی خود پس از یک مدت طولانی پروازهایش را به شهر دهلی هند از سر می‌گیرد".

به گفته این شرکت، در مرحله اول شرکت هوایی آریانا در هفته یک پرواز از کابل به دهلی جدید خواهد داشت.این شرکت در اعلامیه‌ای کوتاه در صفحه فیسبوک خود نوشته است: "شرکت هوایی آریانا افغان مفتخر است که به سلسله خدمات همیشگی خود پس از یک مدت طولانی پروازهایش را به شهر دهلی هند از سر می‌گیرد".

هند هنوز در مورد از سرگیری پروازهای شرکت هوایی آریانا به دهلی چیزی نگفته است.

هند هنوز در مورد از سرگیری پروازهای شرکت هوایی آریانا به دهلی چیزی نگفته است.

در ماه اگست سال گذشته میلادی، پروازهای شرکت هوایی آریانا به برخی از کشورها از جمله هند متوقف شد.

در ماه اگست سال گذشته میلادی، پروازهای شرکت هوایی آریانا به برخی از کشورها از جمله هند متوقف شد.

شرکت هوایی آریانا پس از این، پروازهای خود را به ایران، روسیه، امارات متحدۀ عرب، پاکستان، قطر و ترکیه آغاز کرده است.

شرکت هوایی آریانا پس از این، پروازهای خود را به ایران، روسیه، امارات متحدۀ عرب، پاکستان، قطر و ترکیه آغاز کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوانافغانستانافغانستان

شناسه خبر: 532552