nofooz
26 مرداد 1401 - 13:08

کاهش دمای هوا از پنجشنبه

کارشناس اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه گفت : دمای هوا از پنجشنبه تا اواسط هفته آینده، بتدریج کاهش می‌یابد، بطوریکه کاهش دمای هوا در اوایل هفته آینده محسوس خواهد بود.

شهناز حق‌پرست کارشناس اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه گفت : بر اساس بررسی آخرین داده‌های هواشناسی، تا اواسط هفته آینده به دلیل تضعیف شرایط پایدار در جو منطقه، در بعضی ساعات شاهد افزایش ابر خواهیم بود.

داده‌های هواشناسیجو منطقهوی ادامه داد: در نواحی غربی، وزش باد تا روز جمعه سبب گرد و خاک محلی و غبار نسبتاً رقیق می‌شود. این وضعیت ممکن است گاهی اوقات باعث نفوذ غبار از کشور عراق و غبار آلود شدن هوای مناطق مرزی استان نیز شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: دمای هوا که در غالب نقاط، طی امروز تغییرات چندانی نخواهد داشت؛ از پنجشنبه تا اواسط هفته آینده، بتدریج کاهش می‌یابد، بطوریکه کاهش دمای هوا در اوایل هفته آینده محسوس خواهد بود .

باشگاه خبرنگاران جوانکرمانشاهکرمانشاه

شناسه خبر: 606864