nofooz
25 مرداد 1401 - 07:38

مذاکرات افغانستان با آمریکا برای آزادسازی دارایی های این کشور ادامه دارد

حدود ۷ میلیارد دلار از دارایی های بانک مرکزی افغانستان در آمریکا مسدود شده است.

آمریکا در نظر دارد به گفتگو با تکنوکرات های(کارشناسان فنی) بانک مرکزی افغانستان در مورد امکان بازگشایی دارایی های خود در سیستم مالی آمریکا ادامه دهد.

این موضوع را ند پرایس، رئیس سرویس مطبوعاتی وزارت امور خارجه، در نشستی منظم برای خبرنگاران، در مورد گزارش ها مبنی بر تصمیم واشنگتن مبنی بر عدم رفع انسداد دارایی های افغانستان که مبلغ تقریباً ۷ میلیارد دالر است، اظهار داشت.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: "ما اکنون در حال بررسی مکانیسم‌هایی هستیم که می‌توان برای اطمینان از اینکه این ۳/۵ میلیارد دالر دارایی ذخیره‌شده به‌طور مؤثر به مردم افغانستان می‌رسد، به‌گونه‌ای که آن را به گروه‌های تروریستی یا جاهای دیگر منحرف نکند، ایجاد کنیم".

گفتگو با تکنوکرات ها در کشور، افرادی که از نزدیک با سیستم مالی افغانستان آشنا هستند. پرایس گفت: ما به این بحث ها ادامه خواهیم داد زیرا به دنبال ایجاد راهی برای اطمینان از استفاده از این سرمایه ها به صورت مورد نظر هستیم.

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در ماه فبروری تصمیم گرفت تا دارایی های کابل در سیستم مالی آمریکا را مسدود کند و حدود نیمی از این مبلغ (حدود ۳/۵ میلیارد دالر) را با هدف انتقال احتمالی بیشتر برای کمک به افغانستانی ها آزاد کند.

باشگاه خبرنگاران جوانافغانستانافغانستان

شناسه خبر: 595673