nofooz
10 مرداد 1401 - 18:43

تذکر کمیسیون اصل ۹۰به معاونان پارلمانی برای سرعت در پاسخگویی

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ گفت: از این پس معاونت‌های پارلمانی طبق قانون تنها یک ماه برای پاسخگویی به مکاتبات کمیسیون اصل۹۰ فرصت دارند و بعد از آن موضوع عدم همکاری به قوه قضائیه ارجاع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خضریان در تشریح جلسه کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی که با معاونان امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در خصوص هماهنگی‌های لازم برای تقویت تعاملات فی مابین در مجلس برگزار شد، گفت: در ابتدای این جلسه پیرامون وظایف ذاتی کمیسیون اصل ۹۰ که بررسی شکایات و رسیدگی به پرونده‌هایی در خصوص نحوه عملکرد سه قوه است، صحبت و موضوع تا آنجا دارای اهمیت دانسته شد که گزارش نهایی موضوعات پیگیری شده در این کمیسیون خارج از نوبت در صحن علنی بررسی می‌شود.

خبرگزاری مهرفینماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس بیان داشت: در همین راستا کمیسیون اصل ۹۰ برای بررسی سریع، دقیق و صحیح موضوعات و پرونده‌ها، مکاتباتی با دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها دارد که معاونان امور مجلس باید آنها را پیگیری کرده و طبق قانون ظرف مدت یک ماه، پاسخ را به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کنند. بر اساس قانون عدم ارائه پاسخ در زمان معین، جرم تلقی شده و قوه قضائیه باید موضوع را خارج از نوبت در دادگاه پیگیری کند.

وی در ادامه با بیان اینکه بنای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای همکاری بیشتر با دولت، افزایش مهلت برای پاسخگویی به مکاتبات به دولت و معاونت‌های امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی است، اظهار کرد: با این حال تعلل برخی وزارتخانه‌ها در خصوص پاسخگویی به مکاتبات کمیسیون اصل ۹۰ بسیار زیاد بوده است که با برگزاری این جلسه، تذکر و توصیه‌های اکید به آنها مبنی بر ضرورت سرعت و دقت در پاسخگویی داده شد.

خضریان در ادامه با بیان اینکه پاسخگویی معاونت‌های امور مجلس به کمیسیون اصل ۹۰ با پاسخگویی به سایر کمیسیون‌های تخصصی و نمایندگان متفاوت است، عنوان کرد: مردم برای تظلم خواهی بعد از اینکه از مراجعه به سایر نهادهای قضائی و ذیربط نتیجه نگرفتند، به کمیسیون اصل ۹۰ مراجعه می‌کنند. از این رو این کمیسیون باید هرچه سریع‌تر و بهتر به پرونده‌های آنها رسیدگی کند که لازمه آن تقویت روابط معاونت امور مجلس و توجه ویژه آنها به مکاتبات تخصصی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی است.

تظلمسخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه در این جلسه مطرح شد که کار کمیسیون اصل ۹۰ هیچ تداخلی با سایر کمیسیون‌های تخصصی ندارد، ابراز داشت: کمیسیون اصل ۹۰ صرفاً بر نحوه عملکرد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نظارت می‌کند و شرح وظایف آن با سایر کمیسیون‌های تخصصی متفاوت است.

منبع: مهر
شناسه خبر: 513360