nofooz
12 مهر 1401 - 10:24

زمینه‌سازی فتنه ۸۸ در شکست سال ۸۴

دکتر حسین کچویان، استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران گفت: شکستی که هاشمی در انتخابات ۸۴ خورد، سبب شد روند رادیکالیسم را شدت ببخشند تا ۸۸ که کار را تمام شده فرض می‌کردند.

دریافت

29 MB

دریافت

29 MB

دریافت

29 MB29 MB

منبع: مهر
شناسه خبر: 767817