nofooz
19 شهریور 1401 - 07:35

پرونده ثبت جهانی ایذه به کجا رسید

مدیر پایگاه میراث فرهنگی آیاپیر از آخرین اقدامات انجام شده برای پرونده ثبت جهانی ایذه خبرداد. کوروش هاشمی گفت: ثبت جهانی منظر تاریخی-طبیعی ایذه در سال ۲۰۰۸ میلادی به همت مدیر وقت پایگاه میراث فرهنگی آیاپیر، اعضای پایگاه و حمایت انجمن‌های دوستدار میراث فرهنگی در فهرست میراث موقت جهانی یونسکو به ثبت رسید. او می‌گوید: برای حرکت به سوی ثبت دایم از آن زمان تلاش‌های بسیاری توسط مدیران وقت پایگاه انجام گرفته است؛ همچنین تلاش‌های کنونی با تهیه برخی موارد لازم کمک نموده است تا پیشرفت فیزیکی خوبی انجام و در نهایت با تامین اعتبارات ملی تهیه پرونده ثبت دایم به زودی به مرحله اجرا خواهد رسید. به گفته هاشمی بی شک رسیدن به چنین جایگاهی همت همه ارگان‌های شهری و استانی را می‌طلبد و هیچ کسی نمی‌تواند خود را جدا بداند. این مقام مسئول گفت: مردم شریف شهر ایذه مهم‌ترین رکن این پرونده هستند که می‌توانند بسیار کمک شایانی به پیشرفت پرونده نمایند؛ همچنین شهرداری و شورای شهر نیز بایستی توجه جدی به زیرساخت‌های شهری نموده کما که در ۱ سال اخیر حرکات بسیار شایسته‌ای از سوی شهرداری و شورای کنونی شاهد بوده و امید است تداوم یابد. او می‌گوید: پایگاه میراث فرهنگی آیاپیر اقدامات موثری نیز در یک سال اخیر انجام داده است، پاک سازی پیرامون عمارت موسوم به اتابکان (تاق تویله)، تعیین عرصه و حریم محوطه‌های کلیدی، حفاظت نگارکند‌های کول فرح و خونگ اژدر و ساماندهی اشکفت سلمان که شهرداری و شورای شهر نیز همراهی بسیاری با این پایگاه داشته اند. مدیر پایگاه میراث فرهنگی آیاپیر گفت: پایش الکترونیک اشکفت سلمان که انجام شده و به زودی پایش الکترونیک با نصب تجهیزات در کول فرح وارد مرحله جدیدی می‌شود! تلاش برای تامین اعتبار جهت حفاظت دو نگارکند باقی مانده شماره ۴ و ۵ کول فرح در مرحله پیگیری قرار دارد. او در پایان گفت: حفاظت محوطه‌های ایذه به همت خود مردم شریف شهرستان، دهیاران و دوستداران میراث فرهنگی بسته است؛ امید است ایذه هر چه سریعتر به جایگاه شایسته خود در سپهر میراث جهانی دست یابد. باشگاه خبرنگاران جوانخوزستاناهواز
شناسه خبر: 726683