عناوین مهم
خانه » درباره ما

درباره ما

پایگاه جامع تبیینی نفوذ تلاش می کند با بیان مبانی این موضوع، به بررسی ابعاد مختلف آن در حوزه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و سیاست خارجی بپردازد. در این راستا، مدل ها و مصادیق نفوذ در ایران و سایر کشورها ارائه خواهد شد.